Máy CNC khoan ngang HOLD HB3S

https://www.youtube.com/watch?v=7iL-1MfkIt4

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !